ONZE EXPERTISES

‘Sharing expertise to enrich professionals and organizations’, dat is waar Yunify Academy voor staat. Gedreven door passie en enthousiasme streven wij er naar om onze verschillende expertise thema’s te delen, zowel op individueel als op organisatie niveau.

We doen dit op een unieke en innovatieve manier, waarin we overtuigd zijn van de synergie tussen de meest recente wetenschappelijke inzichten; creatieve en inspirerende leeromgevingen en de toepassing van creatieve en next level technologische leermiddelen.

Hospitality

Binnen verschillende zorgorganisaties heeft Yunify Academy laten zien dat hospitality kan bijdragen aan verbeterde bedrijfs- en behandelresultaten. Met de introductie van ‘functionele hospitality’ tonen we aan dat zowel de cliënt in behandeling, als de zorgorganisatie erachter optimaal kunnen profiteren van een investering in een functioneel gastvrij zorgklimaat.

Een investering in functionele hospitality kan leiden tot efficiëntie en doelmatigheid binnen uw zorginstelling: betere kwaliteit van zorg, veilige en gemakkelijke communicatie, een verhoogde therapietrouw, kortere doorlooptijden en een verhoogde cliënt loyaliteit of – betrokkenheid zijn hier voorbeelden van.

Laat uw cliënten meeprofiteren! Het creëren van een optimaal hospitality niveau draagt bij een prettig zorgklimaat, verbeterde en verduurzaamde behandelresultaten en een hogere cliënt tevredenheid. Wij zijn er van overtuigd dat hospitality veel meer is dan een gastvrij ontvangst en het creëren van een gastvrij imago. Het is functioneel en kan op verschillende manieren bijdragen aan optimale bedrijfsprocessen en -resultaten.

Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid

Vitaal door het leven gaan, wat is dat nu eigenlijk? Vitaliteit kan worden opgedeeld in velerlei dimensies, van fysiek tot mentaal, van gezond tot energiek en van zingeving tot ontspanning. Hoe je het ook wendt of keert, vitaliteit blijft een breed begrip. Een breed, maar anno 2018 een erg relevant begrip.

Het thema vitaliteit is gekoppeld aan duurzame inzetbaarheid. Veranderende werkomstandigheden als de toegekomen vergrijzing, stijgende pensioenleeftijd en krapte op de arbeidsmarkt vragen om vitale en duurzaam inzetbare werknemers.

Yunify biedt een breed scala aan vitaliteit oplossingen. Yunify Academy focust zich vooral op het delen van kennis door het organiseren van workshops en trainingen voor zowel werkgever als werknemer.

Stress & stresspreventie

Steeds vaker doet de maatschappij een beroep op de belastbaarheid van een individu. Op het werk, in de gezinssituatie, tijdens het verenigingsleven, of in de studietijd: haast iedereen krijgt te maken met een vorm van stress. Stress en de stress(in)tolerantie is een actueel topic, wat in meer of mindere mate aandacht behoeft in haast iedere organisatie. Zowel werkgever als werknemer zijn zoekende hoe het thema stress en stresspreventie een plaats kan krijgen binnen de organisatie.

Kennis opgedaan in het zorgdomein, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van innovatieve behandelprogramma’s voor burn-outs en preventieve E-Health modules stresspreventie, laten zien dat Yunify Academy veel expertise heeft omtrent dit thema. In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ verzorgt Yunify Academy voor zowel werkgever als werknemer leerzame en inspirerende trainingen aan.

Psychosomatiek

Vanuit de wetenschappelijke en klinische hoek wordt er de laatste jaren veel meer ingezet op een interdisciplinaire benadering van de psychosomatische patiënt. Psychosomatiek, als een opkomend thema binnen de gezondheidszorg, is een van de expertise thema’s van Yunify Academy.

In onze interdisciplinaire benadering worden diverse, uiteenlopende kennisgebieden én de ervaringswereld van patiënt samengebracht om vervolgens vanuit een nieuw kader aan de slag te gaan. Het lichaam neemt hierbij een bijzondere plek in en vraagt per definitie een benadering vanuit meerdere invalshoeken.

Het lichaam is – net zoals de geest trouwens – steeds psychosomatisch, dat wil zeggen: én soma, én psyche. Dit biedt interessante mogelijkheden voor de behandeling en voor de behandelaar, maar ook uitdagingen. Yunify Academy biedt op het gebied van psychosomatiek een breed aanbod trainingen met uiteenlopende centrale psychosomatische thema’s.

Ook benieuwd hoe jij als zorgprofessional of als zorgorganisatie het thema psychosomatiek (nog beter) kan toepassen? Wij delen graag onze expertise, van masterclasses tot totale geaccrediteerde curricula en van seminars tot multidisciplinaire congressen.